سفارش تبلیغ
صبا

بنده های خوب خـــــــــــــــدا......سلام، خوشحالم که لحظه هاتونو میزبان هستم.

هوالحق...

مسئله‌ی غــــزه ......
مسئله‌ی یک تکــــــه سرزمین نیست؛
مسئله‌ی فلســـــطین...
فقط مسئله‌ی جغرافیـــــــــــا نیست؛
مسئله‌ی بشریت است؛ مسئله‌ی انسانیت است.
حضرت آیت الله خامنه ای1388/12/08
عکسی از کفش خونی یک کودک فلسطینی در بمباران غزه


+ تاریخ یادداشت ثابت - سه شنبه 93/4/25ساعت 9:12 صبح نویسنده | قاصدک