سفارش تبلیغ
صبا

بنده های خوب خـــــــــــــــدا......سلام، خوشحالم که لحظه هاتونو میزبان هستم.


هوالحق...


تمام اموالش را وقف کرد

باز دلش آرام نشد

با خود می گفت

"کم است،خیلی کم است برای خدای محمد"

این بار جانش را به او داد...

http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2013/7/hamedsoltani_16203516.jpg


+ تاریخ یادداشت ثابت - سه شنبه 93/4/18ساعت 9:21 صبح نویسنده | قاصدک