سفارش تبلیغ
صبا

بنده های خوب خـــــــــــــــدا......سلام، خوشحالم که لحظه هاتونو میزبان هستم.

هوالحق....

عیاش، رقاص، شراب خوار؛ عیسی‌بن‌جعفر‌عباسی. زندان‌بانِ امام. چند وقتی که گذشت هارون برای عیسی پیغام فرستاد: "زندانی‌ات را بکش!"

دستور را که به او رساندند شروع کرد به لرزیدن.

کاغذ و قلم برداشت، برایش نوشت:

"به خدا نمی‌کشمش! هر روز می‌ایستم پشتِ درِ زندان گوش می‌کنم؛

بلکه، یک بار به من یا تو نفرین کند با این همه اذیت، نمی‌کند.

می‌فهمی؟ فقط دعا می‌کند! بیا تحویلش بگیر. وگرنه با دست خودم آزادش می‌کنم."


هارون دست به دامن یهودیان شد...

چرا که مامورین  شکنجه ی امام

یا عابد می شدند یا عارف!!!


+ تاریخ یادداشت ثابت - شنبه 93/3/4ساعت 5:0 عصر نویسنده | قاصدک